គុណសម្បត្តិរបស់យើង

អំពី​ពួក​យើង

បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ ហាំងចូអេអាយអូតិចណូឡូជីខូអិលធីឌីជាអ្នកផលិតអាជីពនិងឈានមុខគេដែលមានឯកទេសក្នុងលីហ្វ័រភី4ថ្ម។ ផលិតផលរបស់យើងត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសជាង ២០ ទូទាំងពិភពលោក។

អតិថិជនរបស់យើង

partner
partner
partner
partner
partner
partner